Hộ nhà dân

TT DỊCH VỤ TÌNH TRẠNG MÁY / BẢO HÀNH CÔNG SUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
1 Rửa dàn lạnh, dàn nóng. Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Ga R22 Bộ 70,000
Đo dòng điện Block máy đang hoạt.
Kiểm tra tốc độ quạt dàn nóng, lạnh. Ga R410 Bộ 100,000
Kiểm tra gas, tiến hành sạc gas.
2 Rửa dàn lạnh, dàn nóng. 50,000

Bảng giá sửa máy lạnh

1 Sửa bo máy lạnh Mono Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng. Lần 250,000
2 Thay bo mắt tín hiệu Mono Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng. Lần 150,000
3 Sửa bo máy lạnh Inverter Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng. Lần 400,000
4 Thay bo mắt tín hiệu Inverter Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng. Lần 200,000
5 Thay Block máy Trung tâm sửa chữa BH 12 Tháng. 1 HP Lần 1,300,000
6 Thay Block máy Trung tâm sửa chữa BH 12 Tháng. 1.5 HP Lần 1,600,000
7 Thay Block máy Trung tâm sửa chữa BH 12 Tháng. 2 HP Lần 1,800,000
8 Thay K3 quạt dàn lạnh. Thay thế thiết bị BH 6 Tháng. Lần 150,000
9 Thay K3 dàn nóng. Thay thế thiết bị BH 6 Tháng. Lần 150,000
10 Thay K3 quạt dàn nóng. Thay thế thiết bị BH 6 Tháng. Lần 100,000
11 Thay motor cục nóng. Thay thế thiết bị BH 6 Tháng Lần 400,000
12 Thay motor cục nóng Inverter. Thay thế thiết bị BH 6 tháng Lần 550,000
13 Tháo dàn lạnh rửa. Lần 200,000
14 Xì dàn nóng Trung tâm hàn dàn BH 6 Tháng Lần 550,000
15 Xì dàn lạnh (Trung tâm hàn dàn BH 6 tháng. Lần 550,000
16 Nạp gas dàn nóng máy. Gas R22 1 HP 200,000
Gas R410A 300,000
17 Nạp gas dàn nóng máy. Gas R22 1.5 HP 250,000
Gas R410A 350,000
18 Nạp gas dàn nóng máy. Gas R22 2 HP 300,000
Gas R410A 450,000
19 Nạp gas dàn nóng máy. Gas R22 2.5 HP 400,000
Gas R410A 550,000
20 Máy hết gas Gas R22 1 HP 350,000
(Xử lý khắc phục đường ống). Gas R410A 450,000
21 Máy hết gas. Gas R22 1.5 HP 400,000
(Xử lý khắc phục đường ống). Gas R410A 500,000
22 Máy hết gas. Gas R22 2 HP 500,000
(Xử lý khắc phục đường ống). Gas R410A 600,000
23 Máy hết gas Gas R22. 2.5 HP 600,000
(Xử lý khắc phục đường ống) Gas R410A. 700,000

Bảng giá sửa máy nước nóng

1 Sửa bo Trung tâm sửa chữa thay thế linh kiện BH 6 Tháng. 350,000

Bảng giá sửa máy giặt

1 Sửa bo máy giặt Trung tâm sửa chữa thay thế linh kiện BH 6 tháng 350,000
2 Thay K3 máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 250,000
3 Thay van cấp nước máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 300,000
4 Thay phao tự động máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 300,000
5 Thay hộp số máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 600,000
6 Thay motor máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 600,000
7 Thay dây curoa máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 150,000
8 Thay hộp số bộ xả máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 350,000
9 Thay lò xo bộ xả máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 200,000
10 Thay ti treo máy giặt. Thay thế thiết bị BH 6 tháng 300,000