Khách sạn – Nhà hàng – Karaoke – Massage

TT DỊCH VỤ TÌNH TRẠNG MÁY / BẢO HÀNH CÔNG SUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
1 Rửa dàn lạnh, dàn nóng Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy Ga R22 Bộ 70,000
Đo dòng điện Block máy đang hoạt
Kiểm tra tốc độ quạt dàn nóng, lạnh Ga R410 Bộ 100,000
Kiểm tra gas, tiến hành sạc gas
2 Rửa dàn lạnh, dàn nóng 50,000

Bảng giá sửa chữa máy lạnh khách sạn

1 Sửa bo máy lạnh Mono Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng Lần 250,000
2 Thay bo mắt tín hiệu Mono Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng Lần 150,000
3 Sửa bo máy lạnh Inverter Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng Lần 400,000
4 Thay bo mắt tín hiệu Inverter Trung tâm sửa chữa BH 6 Tháng Lần 200,000
5 Thay Block máy Trung tâm sửa chữa BH 12 Tháng 1 HP Lần 1,300,000
6 Thay Block máy Trung tâm sửa chữa BH 12 Tháng 1.5 HP Lần 1,600,000
7 Thay Block máy Trung tâm sửa chữa BH 12 Tháng 2 HP Lần 1,800,000
8 Thay K3 quạt dàn lạnh Thay thế thiết bị BH 6 Tháng Lần 150,000
9 Thay K3 dàn nóng Thay thế thiết bị BH 6 Tháng Lần 150,000
10 Thay K3 quạt dàn nóng Thay thế thiết bị BH 6 Tháng Lần 100,000
11 Thay motor cục nóng Thay thế thiết bị BH 6 Tháng Lần 400,000
12 Thay motor cục nóng Inverter Thay thế thiết bị BH 6 tháng Lần 550,000
13 Tháo dàn lạnh rửa Lần 200,000
14 Xì dàn nóng Trung tâm hàn dàn BH 6 Tháng Lần 300,000
15 Xì dàn lạnh (Trung tâm hàn dàn BH 6 tháng Lần 300,000
16 Nạp gas dàn nóng máy Gas R22 1 HP 150,000
Gas R410A 250,000
17 Nạp gas dàn nóng máy Gas R22 1.5 HP 200,000
Gas R410A 300,000
18 Nạp gas dàn nóng máy Gas R22 2 HP 300,000
Gas R410A 350,000
19 Nạp gas dàn nóng máy Gas R22 2.5 HP 400,000
Gas R410A 450,000
20 Máy hết gas Gas R22 1 HP 250,000
(Xử lý khắc phục đường ống) Gas R410A 300,000
21 Máy hết gas Gas R22 1.5 HP 300,000
(Xử lý khắc phục đường ống) Gas R410A 400,000
22 Máy hết gas Gas R22 2 HP 400,000
(Xử lý khắc phục đường ống) Gas R410A 500,000
23 Máy hết gas Gas R22 2.5 HP 500,000
(Xử lý khắc phục đường ống) Gas R410A 600,000

Bảng giá sửa chữa máy nước nóng khách sạn

1 Sửa bo Trung tâm sửa chữa thay thế linh kiện BH 6 Tháng 250,000

Bảng giá sửa chữa máy giặt khách sạn, nhà hàng, karaoke

1 Sửa bo máy giặt Trung tâm sửa chữa thay thế linh kiện BH 6 tháng 300,000
2 Thay K3 máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 200,000
3 Thay van cấp nước máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 250,000
4 Thay phao tự động máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 200,000
5 Thay hộp số máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 450,000
6 Thay motor máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 550,000
7 Thay dây curoa máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 100,000
8 Thay hộp số bộ xả máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 300,000
9 Thay lò xo bộ xả máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 150,000
10 Thay ti treo máy giặt Thay thế thiết bị BH 6 tháng 250,000